Get Adobe Flash player

semestr zimowy 2012/2013

 

Coaching motywacyjny dla członków Koła

W październiku 2012r. członkowie Koła uczestniczyli w coachingu motywacyjnym, który poprowadził trener Kacper Chmielowiec z firmy Your Relation. Coaching miał na celu skłonienie członków KNZiM do aktywnego włączania się w projekty realizowane „poza tokiem studiów”, a także do konsekwencji w realizowaniu postawionych sobie w życiu celów.

 

Wyjazd szkoleniowo – motywacyjny „Radar”

Jak co roku w październiku, wraz z innymi organizacjami studenckimi z Wydziału Ekonomicznego UMCS, zorganizowaliśmy wyjazd integracyjno - szkoleniowo - motywacyjny dla studentów pierwszego roku z WE.  W ramach wyjazdu (25-27.10.2012r.) odbyły się cykl szkoleń z motywacji, zarządzania projektem, negocjacji i pracy w grupie. Szkolenia miały na celu zachęcenie studentów do aktywnej działalności studenckiej. Zaprezentowana została dotychczasowa działalność Kół Naukowych oraz Samorządu Wydziału Ekonomicznego UMCS. W ramach wyjazdu odbyło się także spotkanie z władzami Wydziału Ekonomicznego UMCS. Uczestnicy mieli również okazję spotkania i wspólnej zabawy z zespołem Jarzębina.

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości GEW 2012

Dnia 18 listopada 2012 roku członkowie Koła Naukowego Zarządzania i Marketingu UMCS w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości GEW 2012 zorganizowali warsztaty z „Myślenia wizualnego”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Klaudię Tolman – jedyną w Polsce trenerkę szkolącą z myślenia wizualnego. Szkolenie trwało 3 godziny, wzięło w nim udział 19 osób. Przez ten czas uczestnicy byli pobudzani do myślenia obrazami, twórczego rozwiązywania problemów oraz wykorzystywania myślenia wizualnego na co dzień.

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching w działaniu – z Fundacją dla Jedności

Wspólnie z Funcacją dla Jedności członkowie KNZiM przygotowali w listopadzie 2012r. 3-dniowe seminarium: Porozumienie ponad podziałami, czyli coaching w służbie pokoleń X, Y, 50+”. Było to spotkanie młodzieży w wieku 18 – 30 lat, przedstawicieli edukacji formalnej, nieformalnej oraz przedsiębiorców i pracodawców. Składała się na nie debata pomiędzy przedstawicielami pokoleń X, Y i 50+ oraz dwa dni warsztatów. Seminarium było wydarzeniem, rozpoczynającym dialog pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń i sektorów. Wspólnie chcieliśmy zastanowić się, jakie działania podjąć, aby zwiększyć szanse młodych ludzi na znalezienie pracy oraz włączyć ich w proces decydowania o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.

 

Szkolenie „Panorama biznesu FMCG” z firmą Danone

W dniu 15 listopada 2012r. KNZiM przy współpracy z firma Danone Sp. z o.o. zorganizowało na Wydziale Ekonomicznym UMCS szkolenie „Panorama biznesu FMCG”. Szkolenie kierowane było do studentów i absolwentów lubelskich uczelni, którzy pragną dowiedzieć się w których obszarach (marketing, sprzedaż, finanse, łańcuch dostaw, zakupy, HR oraz IS/IT) powinni w przyszłości rozwinąć swoją karierę zawodową. W ramach projektu odbyła się interaktywna prezentacja codziennych wyzwań biznesowych firmy Danone Sp. z o.o., wzbogacona o ciekawostki i konkurs z nagrodami ufundowanymi przez firmę. Dzięki projektowi uczestnicy mogli dowiedzieć się na czym polega praca w danym obszarze biznesu FMCG oraz jakich umiejętności i kompetencji wymaga. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów – uczestniczyło w nim około 70 osób.

 

Akademia NLP

Akademia NLP to pierwszy tego typu cykliczny projekt organizowany przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS we współpracy z firmą szkoleniowa RM ACADEMY. Półtoragodzinne warsztaty maja charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami. Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów zarówno UMCS jak i innych lubelskich uczelni. Warsztaty rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, relacji interpersonalnych, relacji z klientem, zarzadzania czasem – time management, autoterapii i rozwoju osobistego. Pierwsze spotkanie Akademii NPL o tematyce „NLP a rozwój człowieka” odbyło się 20 listopada 2012r. Na rok akademicki 2012/2013 zaplanowane jest jeszcze 5-6 spotkań w ramach tego projektu.

 

Wyjazd na Noc Reklamożerców 2012

Noc Reklamożerców to unikalny spektakl złożony wyłącznie z reklam. Obok festiwalu w Cannes  to największe międzynarodowe święto reklamy. Podczas tej jednej wyjątkowej Nocy prezentowane są filmy reklamowe pochodzące z 54 krajów. Każdego roku widzowie mogą obejrzeć ponad 400 wyselekcjonowanych reklam w tym również nagradzane w konkursach, nigdy nieemitowane i zakazane.  Reklamy wyświetlane podczas Nocy pochodzą z reklamoteki Jean Marie Boursicot - największego  na świecie archiwum filmów reklamowych. W 2012 roku Noc Reklamożerców odbyła się 23 listopada. W wyjeździe uczestniczyło 12 członków Koła Naukowego Zarządzania i Marketingu UMCS.

 

Warsztaty z tworzenia kampanii reklamowych

Dnia 29 listopada 2012r. w ramach „projektu po Radarze 2012” studenci pierwszego roku z WE UMCS pod okiem członków Koła Naukowego Zarządzania i Marketingu UMCS zorganizowali 3 godzinne warsztaty z tworzenia kampanii reklamowej. Warsztaty poprowadził Daniel Bąk – Dyrektor Zarządzający agencji mediowej Media Lublin, odpowiadający m.in. za wprowadzanie na rynek lubelski takich marek jak ALE TAXI, Wakacje Travel, kampanie reklamowe dla Profi-Lingua, sieci salonów TONEXT, Damel Taxi, Perła Browary Lubelskie SA, OSM Krasnystaw. Spotkanie było podzielone na cześć wykładową i praktyczne case studies, dzięki którym uczestnik miał możliwość zetknięcia się z problemami praktycznymi napotykanymi w pracy przez prowadzącego szkolenie. W warsztatach uczestniczyło 21 osob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja GOAL. Edycja III

Konferencja odbyła się w dniach 7-9 grudnia 2012 roku. Podzielona została na trzy ścieżki rozwoju: marketera, managera i HR-owca. W ramach każdej ze ścieżek odbyły się 3 warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwały równolegle przez trzy dni. Czas trwania jednego warsztatu to ok. 6 godzin. Konferencja GOAL jest adresowana do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce w szczególności do studentów oraz absolwentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych. Łącznie wzięło w niej udział około 150 osób zainteresowanych zarządzaniem i marketingiem, chcących poszerzyć swoją wiedzę w tej dynamicznie zmieniającej się dziedzinie.

 

Wykład otwarty - Skuteczne zarządzanie relacjami z klientem

Projekt mający charakter wykładu otwartego odbył się 17 grudnia 2012r. w godzinach 12:00-14:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Został poprowadzony przez Pana Macieja Skuza, Dyrektora Departamentu Rozwoju Relacji z Klientem w Provident Polska S.A. Skierowany był do studentów i absolwentów lubelskich uczelni (niezależnie od kierunku, roku i trybu studiów) zainteresowanych tematyką zarządzania relacjami z klientem.