Get Adobe Flash player

semestr zimowy 2013/2014

Wyjazd szkoleniowo – motywacyjny „Radar”

Jak co roku w październiku, wraz z innymi organizacjami studenckimi z Wydziału Ekonomicznego UMCS, zorganizowaliśmy wyjazd integracyjno - szkoleniowo - motywacyjny dla studentów pierwszego roku z WE.  W ramach wyjazdu (25-27.10.2013r.) odbył się cykl szkoleń z motywacji, zarządzania projektem, negocjacji i pracy w grupie. Szkolenia miały na celu zachęcenie studentów do aktywnej działalności studenckiej. Zaprezentowana została dotychczasowa działalność Kół Naukowych oraz Samorządu Wydziału Ekonomicznego UMCS. W ramach wyjazdu odbyło się także spotkanie z władzami Wydziału Ekonomicznego UMCS.

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biznes w Nowej Gospodarce"

W dniach 5-6 listopada 2013 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja "Biznes w Nowej Gospodarce", organizowana wspólnie ze Studenckim Kołem Zarządzania Jakością i Wiedzą oraz Kołem Naukowym Ekonomistów. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z całej Polski m. in. z: Krakowa, Kielc, Warszawy, Lublina oraz Poznania. W ciągu 2 dni odbyły się sesje referatowe oraz warsztaty dla uczestników. Obrady konferencji były żywe i owocne - przerodziły się w liczne dyskusje na tematy związane z marketingiem, jakością i nowymi trendami w biznesie. Jej zwieńczeniem było wyłonienie laureatów konkursu na najlepsze wystąpienie studenckie.

 

 

Warsztaty z zarządzania projektami dla członków Koła

8 listopada odbyło się ośmiogodzinne szkolenie z zarządzania projektami metodą Agile Scrum dla członków KNZiM. Poprowadził je dla nas Pan Sylwiusz Pytka - trener i konsultant Scrum, właściciel ScrumGroup. Było to połączenie dużej dawki wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem, a to wszystko w atmosferze świetnej zabawy.

 

 

Ogólnopolska Konferencja GOAL. Edycja IV

Konferencja odbyła się w dniach 5-8 grudnia 2013 roku. Podzielona została na trzy ścieżki rozwoju: marketera, managera i HR-owca. W ramach każdej ze ścieżek odbyły się 4 warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwały równolegle przez cztery dni. Czas trwania jednego warsztatu to ok. 6 godzin. Konferencja GOAL jest adresowana do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce w szczególności do studentów oraz absolwentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych. Łącznie wzięło w niej udział około 200 osób zainteresowanych zarządzaniem i marketingiem, chcących poszerzyć swoją wiedzę w tej dynamicznie zmieniającej się dziedzinie.

 

Noc Reklamożerców

W listopadzie członkowie Koła zorganizowali wyjście na Noc Reklamożerców. Jest to nocny seans składający się wyłącznie z wyselekcjonowanych reklam z 52 krajów. Reklamy wyświetlane podczas Nocy pochodzą z reklamoteki Jean Marie Boursicot - największego na świecie archiwum filmów reklamowych. W roku 2013 Noc odbyła się 15 listopada - po raz pierwszy w Lublinie.

 

Marketing osoby własnej na rynku pracy

Dnia 29 listopada 2013r. w ramach „projektu po Radarze 2013” studenci pierwszego roku z WE UMCS pod okiem członków Koła Naukowego Zarządzania i Marketingu UMCS zorganizowali 3 godzinne warsztaty pt. "Marketing osoby własnej na rynku pracy" Ich celem było uświadomienie uczestnikom w jaki sposób CV i list motywacyjny oraz zachowanie podczas rozmowy rekrutacyjnej wpływa na skuteczność zdobycia pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład otwarty "Jak współpracować z biznesem"

Dnia 13 grudnia 2013 r. w ramach społecznego programu Providenta „Kultura Dzielenia się Wiedzą” na WE UMCS odbył się 2-godzinny wykład pt. „Jak współpracować z biznesem”. Uczestnicy dzięki wykładowi dowiedzieli się m. in. jak nawiązać współpracę z firmą, jakich partnerów szukają firmy oraz jak zdobyć oraz zatrzymać sponsora. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło z nim udział ponad 40 osób.